Fel att bygga ett statligt moln!


Frågan om ett statligt moln innehåller tre delar: säkerhet, kompetens och användarvänlighet. I sin debattartikel berör Johan Christerson de två första och menar att bygga ett statligt moln för staten vore oklokt. Anledningen till diskussionen är FRAs oro för främst säkerhet. Jag delar inställningen att ett eget statligt moln skulle vara mycket olyckligt. Dels på grund av de ekonomiska följder det skulle få, dels för att en sådan lösning kommer att tvinga myndigheter att använda samma lösningar och till slut skulle ingen få det man behövde fullt ut.

07-styrning

Mitt svar är att Ja det är fel att bygga ett statligt moln!

  1. Jag förstår FRAs oro för säkerheten, men just den inlåsning som en statligt moln skulle ge med inflexibilitet för de enskilda myndigheterna behov kommer att generera ett antal ”utbrytnings” försök och utnyttjande av andra produkter för att ”kunna arbeta” och då kommer säkerheten ännu mer att riskeras.
  2. Kompetens skulle än mer centraliseras, med resultat att myndigheterna inte skulle ta till sig nya möjligheter och på sikt halka efter i sin verksamhetsutveckling.
  3. Behovet att tillgodose användarvänligheten skulle minska eftersom alla har samma system.

Sen har vi de konsekvenser det skulle få för samhället i stort. Myndigheter, staten, län och kommuner är stora och viktiga motorer för näringslivet och det skulle minska möjligheten till nya företag och underminera vår ledande ställning i världen på digitala frågor.

Vad man däremot borde göra från statligt håll är att skapa ett tydligt och transparent ramverk för hur relationen mellan statliga verksamheter och molntjänstleverantörer ska se ut. Då skulle staten kunna säkerställa att leverantörerna uppfyller statens krav på säkerhet och tillgänglighet. Det viktiga är att riktlinjerna är tydliga och transparenta och inte ger föremål för olika tolkningar.
Johan Christenson
vd och grundare, City Network

Det är mycket bättre att vi tar fram riktlinjer som stöd till de enskilda myndigheterna och säkerställer att de har medarbetare som förstår både verksamheten och vilka digitala möjligheter det finns samt att bli bättre på att vara kund.

Artikel: FRA vill skapa statligt moln