En-kronaskonsulter


Kammarkollegiets har gjort en IT-konsultupphandling, där man fått ett antal bud på så kallade en-kronaskonsulter (några erbjöd till och med att betala 11 eller 13 kronor för varje timme), dvs. man tänker helt enkelt inte leverera de här tjänsterna. De är ramavtal vi pratar om och då kommer det alltid att var upp till leverantören om de har lediga resurser i det ögonblicket som kompetenser efterfrågas, ändå är det den totala prisbilden som bedöms vilket ger ett lågt medelpris. Man plockar de lukrativa uppdragen men inga andra och lämnar i det här fallet Kammarkollegiets till att lösa sina problem någon annanstans. Hur Kammarrätten kom fram till att de skulle vara med vet jag inte, men jag misstänker att upphandlingen inte klarade av att hålla emot det här ofoget och då är LOU obeveklig.

Sogetis kommentar:

– Det är naturligtvis jättetråkigt för oss. Men det finns överhuvudtaget inte några vinnare i det här. Det ger bara ytterligare näring åt diskussionen om vad som egentligen är ett seriöst respektive oseriöst anbud. Som det nu är har det blivit ett lotteri
säger Thomas Moberg, divisionschef på Sogeti.

Det finns två problemområden som detta pekar på:

  1. Kompetensen för upphandlingar är för dålig alternativt är det för stela regelverk (läs: LOU)
  2. Ramavtalsupphandlingarna befäster en bransch med ett fåtal stora aktörer

Första området beror nog oftast på att man från handläggarnas sida tar det säkra kortet att fråga efter pengar (och egentligen ingenting annat än pengar). Lätt att mäta och därför ofarligt för handläggarna och det är troligen vad som hänt i Kammarkollegiets upphandling.

Andra området är ett mer luddigt och större än en enskild upphandling. Vilken inställning vi än har i politiska frågor så är staten, landstinget och kommunen extremt viktiga motorer i ekonomin och de är viktiga för det privata näringslivet. För när den det riktiga uppdraget kommer är det bara de som är godkända enligt ramavtalet som får var med och bjuda, får de då ett uppdrag är det inte alls ovanligt att de går till mindre bolag och hyr resurserna eller köper upp dem. Följde blir att de tar ut en procent och det får kunden betala i dyrare tjänster och vi får en oflexibel sektor.

B3ITs kommentar:

– Det är bedrövelse för hela IT-branschen att leverantörer kan få framgång med den här typen av taktiska anbud som man inte avser att leverera på. Men det är också ett väldigt misslyckande för Kammarkollegiet som inte lyckas stävja ofoget,
säger Sven Uthorn, vd för B3IT.

Men hur kommer man till rätta med problemet det är så klart den stora 10.000 kronors frågan.

Jag lutar personligen mot att man först och främst skall slopa ramavtalsupphandlingarna, de har troligen spelat ut sin roll vid inköp av tjänster, det skulle möjliggöra för fler aktörer att komma in med bud på uppdrag. Sen ändra regler/råd/processer inom den offentliga verksamheten så upphandlingarna fokuseras på att ange kriterier och utvärdering än rent juridiska frågor.

Länkar: ComputerswedenB3IT.