Vilken storlek har ett företag, egentligen?


Det finns en många olika sätt att dela upp företag, men det är är nog det bästa jag hittat:

 • Stora företag är de som har mer än 250 anställda.
 • Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro ELLER en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.
 • Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Mikroföretag är de som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning och balansomslutning.
 • Soloföretag är de som bara har 1 anställd, ägaren.
 • Egenanställda är de som arbetar som egenföretagare men genom någon annans företag, sk. Egenanställningsföretag

Fördelningen antal företag är då följande enligt 2013 statistik:

 • Stora företag är 0,10 %.
 • Medelstora företag är 0,48 %.
 • Små företag är 3,02 %.
 • Mikroföretag är 22,50 %.
 • Soloföretag  och Egenanställda är 73,91.

 

 

Länk: här, här.