Livscykelhantering av system


Boston matrisen utvecklades från början för att utvärdera och hålla kontroll på produkters livscykelhantering ur ett marknadsföringsperspektiv. Själv har jag funnit att modellen även fungerar bra för att hålla koll på var i livscykeln system befinner sig.

Matrisen består av fyra delar och representerar användaren:

  • Hund
    • Valp: Systemet är i beta, tester förekommer, uppgraderingar sker löpande från leverantören. Inga skarpa användare.
    • Gammal: Systemet har nått sin bortre gräns, uppdateras i princip inte längre, leverantören ger inget stöd.
  • Katt: Systemet är fullt fungerande, barnsjukdomar förekommer och uppdateringar sker ofta . Få användare.
  • Stjärna: Systemet har inga barnsjukdomar men uppdateringar sker ofta men regelbundet.
  • Ko: Systemet är välfungerande och mindre uppdateringar sker enligt regelbundna lanseringar.

De två axlarna representerar systemleverantören:

  • Y-led: Resursbelastning och kostnader i samband med systemet.
  • X-led: Intäkter för leverantören

 

Livcykel med hjälp av Bostonmatrisen.

Livcykel med hjälp av Bostonmatrisen.

 

Sen kan man så klart definiera om axlar och rutor om man vill, men man skall tänka på att hålla sig till det man bestämmer sig för.