Vilka positiva effekter med digitalisering kan uppnås ?


Det är inte alltid lätt att se vilka positiva effekter med digitalisering som kommer att skapas. Diskussionen löper i olika slingrade spår, där en del är en beskrivning som närmare sig ett nirvana liknande tillstånd, medan andra har en betydligt med dystopiskt slutsats. Var vi kommer att landa är som sagt skrivet i stjärnorna. Men vad är det då digitaliseringen skapar? De mest självklara är att digitalisering ger möjlighet till självhjälp och automatisering. Andra saker är AI, big data, nya affärsmodeller, innovation med mera, men det är oftast variationer och inte egna områden. Arbetet kommer också att vara mindre beroende på fysiska lokaler, det kommer att kunna ske från olika platser utan att det medför förhinder.

  • Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete.
  • Självhjälp avser att användare, oavsett om de är medarbetare, leverantörer eller kunder, kan genomföra en process eller arbetsmoment utan interaktion med andra personer.

Men vad kommer det då att leda till?

Ja, det är väl egentligen den stora frågan! Om digitaliseringen kommer att få positiva effekter beror nog till slut på vilka politiska beslut vi tar. Men om man ska peka på de mest uppenbara effekterna är det:

  • tid: varje person kommer att kunna handlägga arbetsuppgifter på kortare tid.
  • processer: här kommer en del moment att kunna förenklas eller till och med tas bort helt och hållet.
  • volymökning: mer produkter kan levereras.

Vän av ordning undrar nog varför högre intäkter och lägre kostnader inte är med, men för mig är de resultatet som man får av ovan. Det är samma som som när man i projekt försöker få

Noteras att effektivitet avser att man ska kapa handläggningstider, öka intäkten, minska kostnader, öka volymen i produktion med mera.