Projektledning


Mycket av det arbete som jag genomfört har skett i projektform och jag har erfarenhet av Pejl, PROPS, PPS med flera metoder.

Projekt som jag genomfört är:

 • Upphandling och implementering av webblösning (EPiServer)
 • Iordningställande av medlemsportal
 • Process för hantering av projekt inkl modell
 • Utveckling och implementering av e-handelslösning
 • Ansvarig för tekniska frågor i upphandling av VAN leverantör
 • Process för hantering av förvaltning inkl modell
 • Analys av e-post -system samt implementering
 • Framtagande av lösning för ASP
 • Upphandling och implementering av kund (införande av ny Citrix miljö)
 • Införande av nytt system för övervakning, programutskjutning och ”remote”-övertagande
 • Plattformsbyte
 • Test av ordersystem
 • Kravanalys, upphandling och implementering av designverktyg för beställning av mässmonter
 • Kravanalys och upphandling av ordersystem
 • Framtagande av lösning för driftövervakning hos mindre kunder
 • Utveckling och implementering av extranätlösning
 • Införande av arbetsplatsstandard
 • Analys och implementering av firewall/proxy
 • Upphandling och installation av nätverk
 • Implementering av dokumenthanteringssystem
 • Konvertering av ritningar i 2D till DWG 3D