IT styrning: Grund


Gå från passiv och reaktiv till proaktiv och dynamisk informationshantering!

En strategi för informationshantering har visat sig ge lägre kostnader och bättre utnyttjande av investeringar. Under utbildningen går vi igenom hur man planerar allting från datorer och system till leverantörer och avtal.

Vi tar under utbildningen fram en planer för hur ni kan förbättra era möjligheter och gå vidare efter utbildningen.

Målet

Målet med utbildningen är att du ska veta hur din miljö ser ut, vilka möjligheter som finns att utveckla den samt ha möjlighet att möta leverantörer på en jämbördig nivå.

Målgrupp

Företag som har mellan 5 och 20 anställda.

Schema

08:30 – 08:45 Introduktion och kaffe med smörgås.
08:45 – 09:45 Pass 1 inkl övning:
Hur kan en IT miljö se ut och vad ska man tänka på för att vara kunna hantera framtida förändringar.
09:45 – 10:45 Pass 2 inkl övning:
Hur ser olika lösningar ut och vilka möjligheter ger de.
10:45 – 11:15 Kaffe med diskussion.
11:15 – 12:15 Pass 3 inkl övning:
Hantering av leverantörer, inköp och avtal.
12:15 – 12:30 Avslutning.

För mer information ring 073-5407709.

Föranmäl dig för mer information.

Datum: 2015-10-01, 2015-10-15 samt 2015-10-29.

Tid: 08:00 till 12:30.

Lokal: Älta Kulturknut[1]

Kostnad: 2 990 sek exkl moms

 

[contact-form to=’utbildning@itetablering.se’ subject=’Anmälan till kurs den 10 april 2015′][contact-field label=’Namn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-post’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Jag anmäler mig härmed till utbildningen’ type=’select’ required=’1′ options=’Instresseanmälan’/][contact-field label=’Företag’ type=’text’/][contact-field label=’Telefon/Mobil’ type=’text’/][contact-field label=’Kommentar’ type=’textarea’/][/contact-form]

 

[1] Lokal kan ändras pga antal deltagare.