Lösenordsfiske!


Nu är de ute och fiskar lösenord (igen). Den här gången är det era Appelkonton (iPhone, iPad osv) de är ute efter. Se bilden för hur mailen ser ut, men den leder till http:// www. techconsultantsinc. com/ vilket är fel.

Den rätta sidan är appels egen (https://appleid.apple.com/), får ni mailet gå gärna in och ändra lösenord men gör det på rätt sida.

messages-warning-ie7