Om


Sahlströms IT Etablering hjälper privatpersoner, egenföretagare, microföretag och organisationer med drift och avtal runt hemsidor, datorer och system.

Vi hjälper även till med installation, drift och felavhjälpning i de fall våra kunder så önskar.