Varför långa och konstiga lösenord!


Skälet är inte att stoppa försök att logga in på dina konton som man kan tro. Nog förekommer det men då beror de oftast på social ingenjörskonst, fel i mjukvaran eller extremt svaga lösenord. Risken ligger oftast mer i att lösenordslistor kommer på vift. Många riktigt stora webbplatser och företag har de senaste åren fått oönskat besök med resultat att stora databaser med lösenord kommit ut.

Listorna är oftast krypterade, men är tyvärr inte så svår att ta sig förbi och här är det som långa och svårlösta lösenord kommer in. Det blir helt enkelt svårare och mer komplicerat att hitta det rätta i varje enskilt fall.

Hur skriver man då ett starkt lösenord som man faktiskt kan komma ihåg!

En metod är att börja med en mening:

Dimman ligger tät över träd och buskar idag!

ta de första bokstäverna (och ändra å,ä och ö till a och o)

dltotobi!

sätter var annan bokstav till stor

DiToToBi!

byter ut var fjärde bokstav till lämplig siffra

DiT0ToB1!

och sen kan man testa den på Passwordmeter.

I detta exempel kom jag upp till 87 procent (Very Strong). För att komma upp 100 procent behövs fler tecken, men man kan följa samma struktur.

Rekommenderat är att man skall ha 12 tecken utöver siffrorna, men det handlar om att koma ihåg också.