Resursförstärkning


Som IT bolag i Sverige kommer man ofta fram till en punkt när man har kunder i Stockholmsregionen, vilket för med sig resor, krav på anställningar, lokaler med mera. Jag vill hjälpa dessa företag att med att under kontrollerade former ta steget in i Stockholmsregionen.

Din partner i Stockholm!

Jag tar ansvar för dina produkter och tjänster.

Inga missade möten!

Jag finns i regionen.

Ökad kvalitet!

Alla arbetar med det som ger ditt företag mest nytta.

Ekonomi!

Du har bättre kontroll på kostnader kontra intäkter.

Klimatet!

Mindre resor – Mindre påverkan.

itforetag

Knut är en ”doer” med mycket hög emotionell intelligens samt också teknisk skicklig. Därför han är utmärkt i alla typer av ledande befattningar och projekt.

LG Eclundh, VD / Grundare / axiologi, NäringsLivshuset Sverige AB

 

Exempel på vad jag kan göra:

Driftmöten: Många kunder, speciellt stora myndigheter ställer krav på regelbunden uppföljning och information samt tillgänglig personal.

Säljmöten: Många vill titta, men inte lika många köper. Jag tar det första mötet på plats och presenterar din lösning.

Projekt: Mycket av förändringar sker genom projekt och jag kan ta hel eller del ansvar allt efter vad som passar dig.

Uppdateringar: Minimera era resor genom att jag gör installerar som måste utföras på plats.

Behov: Jag reder ut vad kunden vill och sammanställer det för dig.