Om


Framgångsfaktorer kan vara mycket IT Etablering har valt att fokusera på kontext, aktiva beslut och att hitta bra leverantörer till våra kunder.

Vi lever efter att våra lösningar

  • är SANNA!
  • är RÄTTVIST mot alla parter?
  • kommer det att skapa GOODWILL och BÄTTRE SAMARBETSKLIMAT?
  • kommer det att vara till FÖRDEL för alla parter?

Kontext

Allting bör göras så enkelt som möjligt – men inte enklare.
Albert Einstein

Genom att planera kundens IT i förhållande till kundens mål, resurser och tidigare val gör vi IT till ett stöd som hjälper kunden att utvecklas. Vi erbjuder framför allt strategisk kompetens  som kan analysera det affärsmässiga behovet och tillsammans med kunden initiera förändring som skapar mervärde.

Aktiva beslut

Kom ihåg att inget kan ge dig framgång utom du själv.
Napoleon Hill, (1883-1970)

Vi kan inte ta beslut för våra kunder, men vi hjälper dem utveckla nya lösningar, system och metoder som effektiviserar deras verksamheter och stärker deras konkurrenskraft. Vi efterstävar att ha långsiktiga relationer med våra kunder för att vi ska förstå de enskilda kundernas behov och snabbt kunna ge stöd på ett för kunden relevant sätt.

Leverantörer

Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb utan att hitta den som passar att göra det.
Andrew Carnegie (1835-1919)

Vi reder ut vilken leverans som passar våra kunders verksamhet och förutsättningar och hjälper sen till att hitta lämpliga leverantörer med avtal som ger både kunden och leverantören förutsättning att långsiktigt samverka. Viktiga komponenter är att alla iblandade parter känner att samarbetet ger dem något, alla ska vara vinnare!