Tjänster


Utredningar/Risk: Vad behöver man? Frågan är viktig att ställa och utreda innan man går till beslut om investeringar. Vi hjälper företag och organisationer att planera IT antingen för enskilda frågeställningar eller övergripande genom att upprätta analyser eller en plan för IT strategin.

Kravanalys: När det finns flera leverantörer är det viktigt att man vet vad som är viktigast just i det egna fallet för att få bästa möjliga utväxling av sina investeringar. Vi går igenom era behov, vad ni planerar att komma och upprättar tillsammans med er en kravspecifikation.

Upphandling/Inköp: Vad ska man tänka på vid kontakten med leverantörerna, vad ska man kräva och utvärdera offerter. Vi hjälper dig med hela hanteringen för att ni ska få det för er bästa lösningen.

Rådgivning/Avtal: Kvalitetssäkring och bollplank för våra kunder i allting som rör leveransen av den dagliga leveransen till upphandling av nya tjänster eller produkter. Vi kan även fungera som kvalitetssäkrare i projekt när det finns behov.

Resursförstärkning: Ibland har man inte tid och då behövs en förstärkning, antingen för en kortare eller längre tid. Vi kan tillföra resurs i roller som IT-ansvarig, projektledare eller servicemanager, för företag utanför Stockholm som vill ha en representant i Stockholm kan vi fungera som kundansvarig eller motsvarande.

Utbildning och Föreläsning: En IT strategi ger mindre kostnader och bättre utnyttjande av investeringar i IT. Vi har tagit fram en utbildning för företag och organisationer för att man själv ska kunna göra en första planering, en planering som ofta räcker för att uppnå stora förbättringar.

Välkommen och kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.