Definitionen av digitalisering vad är det egentligen?


Under en förmiddag satte jag mig ned och försökte reda ut vad är definitionen av digitalisering är. På Terminologicentrum, som är Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk och som har uppdrag av regeringen. Konstaterar man att digitalisering länge handlade om ”omvandling till digital form” som i att scanna in en fysisk bok och därmed göra den digital. Men att det numera, precis som jag kunnat konstatera efter att ha läst igenom ett antal olika sidor och uttalanden från olika leverantörer och myndigheter, kokat ned till att vi ska öka användningen av datorer och internet. Inte precis revolutionerande och framförallt inte en tillräckligt specifik definition av digitalisering!

Men efter lite diskussioner med ett antal vänner. Kunde vi identifiera vad som egentligen avses när man säger och vad talar om digitalisering och att det som skiljer från för är det fokus på automatisering och självhjälp som innefattas.

  • automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. Ofta handlar automatisering om tillverkning, men det kan även gälla andra typer av processer.
    Syftet med automatisering kan vara att avlasta människan arbete och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en process. Automatisering tillämpas på alla mänskliga aktivitetsområden. Inom t.ex. kommunikationsväsendet har automatisering betytt oerhört mycket för säkerhet, snabbhet och ekonomi.
  • självhjälp/självservering (”self serving”), dvs med hjälp av systemet ska varje person som interagerar med system själv tillföra och hämta all information som efterfrågas.
Vad är definitionen av digitalisering

Vad är definitionen av digitalisering

Definitionen av digitalisering

Mitt förslag på definition är:

Digitalisering ökar företagets/organisationen effektivitet med hjälp av teknik och information (ex dator, system, internet, big data mm) genom främst automatisering och självhjälp!

Det är möjligt att automatisering och självhjälp behöver kompletteras med en eller två områden till. Noteras att effektivitet avser att man ska kapa handläggningstider, öka intäkten, minska kostnader, öka volymen i produktion med mera.

Se även: digitala agendor som EU och Sverige har.