Digitaliserade företag lämnar resten efter sig


DigitaliseringDigitaliserade företag är idag de mest framgångsrika då de direkt utnyttjar de konkurrensfördelar som digitaliseringen ger. McKinsey Global Institute (MGI) har sammanställt siffror över hur det står till i sin rapport  Digital America: A tale of the haves and have-mores (rapporten). Den visar att endast 1 av 5 företag i USA verkligen utnyttjar de möjligheter som idag finns. Ja, det finns klara skillnader mellan Sverige och USA. Men samtidigt är båda ”early adepters” i IT/digitalisering och har har en utbyggd utbildning inom högteknologiska områden så rapporten speglar sannolikt Svenska förhållanden.

Endast 20% är digitaliserade företag

Alla säger att de investerar och utnyttjar digitaliseringen. Diskussioner om hur man framgångsrikt utnyttjar sociala media och nya tekniska lösningar haglar över oss i en ständig strid ström. Men vi ska vara helt klara på att använda inte är samma sak som att kunna. I ”Lifterens Guide till Galaxen” skriver författaren att om tillräckligt många apor klickar på skrivmaskiner tillräckligt länge kommer de att skriva Shakespeares samlade verk, men det gör dem inte till författare.

Exakt hur man blir framgångsrik i digitaliseringen är svårt att säga, men några saker kan vi nog enas om är hygienfaktorer:

  • Fokus: Mål, strategi och kunskap
  • Gör rätt sak: Utvärdering och trender
  • Gör det du gör bra: Tid och resurser

Att veta vad man ska uppnå och varför är mycket viktigt i allt man gör. Även när det kommer till din digitala satsning. Man måste sätta sig ned och verkligen ta sig en funderar. Skriva ned vad man vill uppnå och sen precisera varför. Därefter måste man följa upp sina aktiviteter så man börjar lära sig vilka forum och texter som ger önskad effekt. Helt enkelt handlar det om att göra rätt saker och helst vara först. Sen räcker det inte att lägga på upp några inlägg utan man måste hela tiden vara aktiv. För att orka det måste man säkerställa att organisationen prioriterar och avsätter den tid och de resurser som krävs.

Mina råd

  • Utbilda er och/eller knyt till er leverantörsoberoende extern kompetens
  • Planera och arbeta in att det digitala i hela företaget
  • Ledningen måste stödja digitaliseringen
  • Använd data, visa genom exempel att digitaliseringen ger positiva effekter

Artiklar: IDG, NyTeknik, .