Effektivitet


Definitionen av digitalisering vad är det egentligen?

Under en förmiddag satte jag mig ned och försökte reda ut vad är definitionen av digitalisering är. På Terminologicentrum, som är Sveriges nationella centrum för terminologi och fackspråk och som har uppdrag av regeringen. Konstaterar man att digitalisering länge handlade om ”omvandling till digital form” som i att scanna in en fysisk bok och därmed göra den digital. Men att det numera, precis som jag kunnat konstatera efter att ha läst igenom ett antal olika sidor och uttalanden från olika leverantörer och myndigheter, kokat ned till att vi ska öka användningen av datorer och internet. Inte precis revolutionerande och framförallt inte en tillräckligt specifik definition av digitalisering!

Men efter lite diskussioner med ett antal vänner. Kunde vi identifiera vad som egentligen avses när man säger och vad talar om digitalisering och att det som skiljer från för är det fokus på automatisering och självhjälp som innefattas.

 • automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv. Ofta handlar automatisering om tillverkning, men det kan även gälla andra typer av processer.
  Syftet med automatisering kan vara att avlasta människan arbete och risker men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en process. Automatisering tillämpas på alla mänskliga aktivitetsområden. Inom t.ex. kommunikationsväsendet har automatisering betytt oerhört mycket för säkerhet, snabbhet och ekonomi.
 • självhjälp/självservering (”self serving”), dvs med hjälp av systemet ska varje person som interagerar med system själv tillföra och hämta all information som efterfrågas.
Vad är definitionen av digitalisering

Vad är definitionen av digitalisering

Definitionen av digitalisering

Mitt förslag på definition är:

Digitalisering ökar företagets/organisationen effektivitet med hjälp av teknik och information (ex dator, system, internet, big data mm) genom främst automatisering och självhjälp!

Det är möjligt att automatisering och självhjälp behöver kompletteras med en eller två områden till. Noteras att effektivitet avser att man ska kapa handläggningstider, öka intäkten, minska kostnader, öka volymen i produktion med mera.

Se även: digitala agendor som EU och Sverige har.

 


Digitaliserade företag lämnar resten efter sig

DigitaliseringDigitaliserade företag är idag de mest framgångsrika då de direkt utnyttjar de konkurrensfördelar som digitaliseringen ger. McKinsey Global Institute (MGI) har sammanställt siffror över hur det står till i sin rapport  Digital America: A tale of the haves and have-mores (rapporten). Den visar att endast 1 av 5 företag i USA verkligen utnyttjar de möjligheter som idag finns. Ja, det finns klara skillnader mellan Sverige och USA. Men samtidigt är båda ”early adepters” i IT/digitalisering och har har en utbyggd utbildning inom högteknologiska områden så rapporten speglar sannolikt Svenska förhållanden.

Endast 20% är digitaliserade företag

Alla säger att de investerar och utnyttjar digitaliseringen. Diskussioner om hur man framgångsrikt utnyttjar sociala media och nya tekniska lösningar haglar över oss i en ständig strid ström. Men vi ska vara helt klara på att använda inte är samma sak som att kunna. I ”Lifterens Guide till Galaxen” skriver författaren att om tillräckligt många apor klickar på skrivmaskiner tillräckligt länge kommer de att skriva Shakespeares samlade verk, men det gör dem inte till författare.

Exakt hur man blir framgångsrik i digitaliseringen är svårt att säga, men några saker kan vi nog enas om är hygienfaktorer:

 • Fokus: Mål, strategi och kunskap
 • Gör rätt sak: Utvärdering och trender
 • Gör det du gör bra: Tid och resurser

Att veta vad man ska uppnå och varför är mycket viktigt i allt man gör. Även när det kommer till din digitala satsning. Man måste sätta sig ned och verkligen ta sig en funderar. Skriva ned vad man vill uppnå och sen precisera varför. Därefter måste man följa upp sina aktiviteter så man börjar lära sig vilka forum och texter som ger önskad effekt. Helt enkelt handlar det om att göra rätt saker och helst vara först. Sen räcker det inte att lägga på upp några inlägg utan man måste hela tiden vara aktiv. För att orka det måste man säkerställa att organisationen prioriterar och avsätter den tid och de resurser som krävs.

Mina råd

 • Utbilda er och/eller knyt till er leverantörsoberoende extern kompetens
 • Planera och arbeta in att det digitala i hela företaget
 • Ledningen måste stödja digitaliseringen
 • Använd data, visa genom exempel att digitaliseringen ger positiva effekter

Artiklar: IDG, NyTeknik, .