Glöm inte avtalet!


Så här under sommaren kan det vara dags att påminna alla om vikten av att skriva korrekta avtal med leverantörer av IT och speciellt är det nödvändigt att småföretag inser och lär sig behärska hur de ska utformas och skrivas för att ett antal nyckel möjligheter bibehålls.

Alldeles för många företag idag accepterar leverantörernas standardavtal. I småföretagarnas fall bygger detta till viss del på att man lutar sig rent mentalt på att vi har en relativt bra utbyggd konsumentlagstiftning, men det är en falsk förhoppning då vi som företagare inte har något skydd av den. Detta har diskuterats kraftigt de senaste åren med tanke på de olika mer eller mindre skumma initiativ som förekommer och jag hänvisar till den diskussionen till andra forum (bra sida: Driva Eget). Men även om det skulle komma en bättre lagstiftning kommer den inte att reglera ett flertal viktiga punkter som uppsägning, ersättningsmöjligheter med mera. De punkterna kommer alltid att behöva förhandlas och bara för att leverantören stoppar med Avtal 90 som bilaga så ska man inte bara godkänna det.

Två saker som bör vara med är men som förvånansvärt ofta glöms bort:

  1. Mätbara värden på tjänsten, t.ex. hur många timmar internetkopplingen får vara nere. Detta för att både kund och leverantör ska ha ett neutralt läge att referera till vid eventuellt missnöje.
  2. Under vilka förutsättningar som avtalet kan brytas.

Själv anser jag att betydligt fler punkter behövs eftersom det finns klara delar i Avtal 90 som är leverantörs ”positiva”, vilket IDG har skrivit om. Men även ett Avtal 90 rakt upp och ned är bättre än inget, men läs noga och tänk igenom innan ni skriver p.