Webbprojekt, vad ska man tänka på!


Bra sammanställning av Anders Karlsson vad man ska tänka på vid webbprojekt.

Hans 7 viktigaste faktorerna för webbprojekt är:

  1. Personkemi
  2. Anpassningsmöjligheter
  3. Responsiv hemsida
  4. Drivkraftig personal
  5. Hög nivå av kunskap och färdighet inom psykologi
  6. Förståelse för film
  7. Hög teknisk utbildning

Punkt 5 skulle jag vilja döpa om till beteende vetenskap och ett tillägg till punkt 7 är att man se till att kompetens för hur sidan ska skötas och hanteras efter att projektet är genomfört. Fortfarande fallerar många sidor över tiden då man inte säkerställt det långsiktiga både utifrån ett redaktions och ett teknik perspektiv.

Läs hela artikeln här.