Varför ska man ha en IT-plan?


IT-planen ligger i hjärtat av att fastställa företagets IT-strategi, uppmuntra till förbättring samt öka ditt företags IT-förmåga. Men det tar tid att bygga upp ditt företags IT-förmåga. För att uppnå denna förmåga kan man likna det hela med att bygga ett hus: en stark grund, och en ritning över varje rum och hur de samverkar är nödvändig för att inte hela bygget ska hamna i en stor hög med brädor.

En IT-plan hjälper dig att:

  • Använd tekniken för att leverera effektivt och hitta nya vägar
  • Köpa rätt. Att köpa datorer, program, system med mera kan vara komplicerat. Utan en plan slutar det ofta med att felinvesteringar och högre kostnader. Det finns ingen ersättning för att tänka igenom dina mål och undersöka möjliga lösningar
  • Spara pengar. Ni behöver förmodligen inte det flottaste systemet på marknaden. Planering möjliggör bättre utnyttjande av inköp
  • Undvika kriser. Dålig teknik beslut ge problem i år. Ett felaktigt system kan skicka din stressnivå genom taket och få dig att förlora viktiga data och funktioner.
  • Säkerhet. Förlorad information tar tid och resurser för att ersätta, planera i förväg för hur detta ska hanteras och vilken omfattning som det är mest effektivt för er
  • Använda personal tid mer effektivt. Hur många timmar avsätter dina medarbetare på att hantera tekniska problem? En plan för IT kommer att hjälpa dig effektivisera medarbetarnas användning av teknik och system
  • Skydda dig från personalomsättning. Om den person som känner din teknik lämnar, vad kommer ni göra? En plan för teknik kan spara genom att tillhandahålla dokumentation av befintliga system samt framtida planer.
  • Finansiering. Att kunna visa på planering och struktur brukar ge större förtroende hos eventuella finansiärer