Vad är en IT-plan?


I korthet är en IT-plan en sammanställning av vilken informations och kommunikations teknik ditt företag behöver och hur de olika delarna ska samverka för att göra din tjänsteleverans snabbare, bättre och billigare.

I IT-planen ska också innehålla en relation till ditt företags affärsplan och visioner – ledarskap, ekonomi, budget, materiella upphandling och personlig service – alla investeringar ska bidra till en bättre leverans eller mindre kostnader.

En IT-plan bör innehålla följande punkter (minst):

 1. Vår verksamhet
  Beskrivning över hur ert företags mål och visioner med mera korrelerar med IT behoven.
  Man bör forma detta som mål och visioner för IT.
 2. Affärsrelaterade IT behov
  Beskrivning av hur målen för IT hänger ihop med de dagliga behoven.
 3. Strategiska mål
  Vad måste göras för att säkerställa era behov på lång sikt.
  Kopplas gärna till policybeslut.
 4. Framtida händelser
  Vad tror ni kommer att kunna hända, här får man gärna ta med lite mer än vad som är troligt så man inte fastnar i ett sätt att tänka.
 5. Bedömda risker
  Vilka risker ser ni idag och hur planerar ni att hantera dem.
 6. Slutsats
  Sy ihop  vad ni kommit fram, bra för att se om man har några stora luckor.
 pondering_board_800_clr_10974

Sen bör man även regelbundet följa upp vad man skrivit, jag rekommenderar att man går tillbaka och ser vad man skrivit någon gång i kvartalet och att man årligen går igenom sin IT-plan och gör de förändringar som behövs.

Inlägg: före, efter