Kännetecken för en IT-kunnig organisation?


Hur bra utnyttjar din organisation digital teknik och kommunikation? Använder ni tekniken väl, har ni rätt maskinvara, programvara, kunskaper och färdigheter för att utöka era organisatoriska visioner, mål och leverans? Använder ni teknik för att förbättra er leverans, minska byråkratin, överföra kunskap, öka ert nätverk av partners och ge bättre stöd till era kunder.

Listan nedan ger dig något att sträva efter – inte allt här är möjligt eller ens önskvärt för varje IT-kunnig organisation – men det är viktigt att hitta de som ger er organisation en positiv utveckling och minimerar riskerna.

 1. få ut mesta möjliga av dina IT-investeringar genom att ha:
  • skriftlig information till dina medarbetare
  • en plan som ligger i linje med era strategiska mål och prioriteringar
  • säkerställ att det i styrelsen finns en (minst) person som förstår och leder diskussion om teknik
  • dokumentera investeringar
  • en lista över alla IT-tillgångar och de licenser som ni använder
  • en oberoende, neutral och pålitlig källa för rådgivning
  • en engagerad person som är ansvarig för det IT-frågor
  • en transparent, användbara IT-politik som all personal kan samtycka till
 2. gör det lätt för personalen att samarbeta och arbeta proaktivt:
  • all personal ska ha tillgång till en dator när de behöver en och att de är snabb nog för personalen ska kunna göra sitt jobb
  • problem med teknik ska hanteras snabbt och inte stoppa människor som gör sitt jobb mer än nödvändigt
  • personal kan hitta och enkelt att dela information
  • mer än en anställd kan arbeta på ett dokument på samma gång
  • kontaktuppgifter lagras på ett ställe och alla som behöver kan läsa och uppdatera dem
 3. gör det enkelt för klienter, finansiärer, anställda, volontärer och givare att hitta dig genom att ha:
  • en webbplats
  • uppdatera er hemsida regelbundet
  • mät antal besök och var de kommer ifrån
  • sociala medier konton som används regelbundet för att tala kommunicera med kunder, leverantörer och partners
  • ett inspirationsbrev som skickas regelbundet till en stor intressebas
 4. maximera produktivitet genom:
  • att se till att all personal är bekväma med datorer och system
  • uppmuntra personal att omfamna det och hitta nya sätt att använda det
  • utbilda
 5. säkerställ att ni kan arbeta vid olika störningar:
  • att ha ett sätt att hålla personalen produktiv när datorer ska bytas
  • säkerhetskopiera viktiga data regelbundet och hur det ska förvaras säkert
  • säkerställ störningsfri funktion hos viktig IT-utrustning
  • hur mjukvara och anti-virus skydd löpande ska uppdateras
  • planera för nödåtgärder
  • testa löpande att planerade åtgärder fungerar

Inlägg: föreefter