Medarbetarens digitala kompetens


Lina Rosengren skriver på IDG om tre råd som Gartner ger för att utnyttja medarbetarnas digitala kompetens och vilka utmaningar det ger IT avdelningen:

 1. Implementera en digital arbetsplatsstrategi
  Detta är en strategiska fråga och ska hanteras i IT-planen (eller vad man valt att kalla den, kärt barn har många namn som sagt).
 2. Omfamna skugg-it
  IT investeringar sker mer och mer utanför IT budgeten och det är någonting som jag tror man får vänja sig vid. För de som är ansvariga för IT handlar det mer om att vara med och säkerställa så investeringar fungerar ihop med övriga intressenter och tidigare satsningar. Sen är jag inte helt bekväm med ordet ”skugg-it”, det får mig att förknippa det hela med något skumt och jag tror inte att det som avses är något fel (möjligen att någon gammal IT-chefs stofil tycker så).
 3. Ett bimodal angreppssätt
  Här pratas det om att skilja verksamheten i olika delar hantera den snabba utvecklingen, men jag ser klara risker för en oönskad kostnadsökning och säkerhetsrisker. Nej, vad det handlar om är att de till att verksamheten kan tillgodogöra sig det som kommer, men inte snubblar när det gör det.

Speciellt deras fokus på att IT-avdelningar måste tillåta och hantera att IT hanteras och beslutas utan deras direkta påverkan tror jag är ett måste!

Organisationer som klarar av att omfamna och utnyttja sina anställdas digitala kompetens kommer att hävda sig i konkurrensen och bli mer lönsamma. Men det är viktigt att initiativen kommer från användarna själva, teknik ska inte tvingas på de anställda avslutar Gartner.

men

Dagens medarbetare har god digital kunskap. De opererar själv sina trådlösa nätverk hemifrån, de lägger till och hanterar olika typer av enheter, appar och webbtjänster, säger Gartners researchchef Matt Cain som menar att detta gör att många av de anställda har lätt att förstå behovet av digitalisering och digitala affärsmodeller.

Att framtidens medarbetare kommer att förstå och hitta nya sätt att använda tekniken tror jag också, men att alla medarbetare kommer ett förstå olika risker och hur olika saker kan kopplas till varandra kommer fortfarande att vara en glidande skala. För att jämföra det med bilen: de flesta har körkort idag, men de flesta kan inte reparera den, frågan är till och med om man idag kan byta däck på sin bil.

För mig står det klar att framtidens IT-avdelningar måste:

 • Kommunicera med medarbetarna i verksamheten.
 • Säkerställa risk och säkerhets perspektiv.
 • Ha genomarbetade strategier för hur information och digitala verktyg hanteras.

Artikel: här.