Välkomna ni som är intresserade för framtidens systemförvaltning.


I 30 år har vi pratat om Systemförvaltning och klyftan mellan verksamhet och IT.

I 20 år har vi pratat om olika systemförvaltningsmodeller och metoder för verksamhetsstyrd IT.

Nu ser vi att begreppet Systemförvaltning inte längre motsvarar verkligheten och vi ser behovet av att förändra nuvarande begrepp. Att konkretisera vad systemförvaltningen omfattar och betyder i framtiden måste definieras. Ser du samma behov?

Vill du vara med och påverka definitionen på begreppet Systemförvaltning som ska gälla de kommande 30 åren?

Välkommen till vårt första nätverksmötet 2014 där vi sparkar igång projektet Systemförvaltningen 2.0 med mål att modernisera och ”uppgradera” begreppet Systemförvaltning, dess innehåll och omfattning.

Se här för mer information!

 

Lämna en kommentar