Olyckliga kombinationer av konsulter och beställare!


I Computer Sweden 13 februari 2014 listar man ett antal kombinationer som kan innebära problem med projekt inom IT i samband med att Accenture åter igen misslyckats med ett projekt. Nu senaste hos Papyrus, tidigare under de senaste åren har man inte lyckats hos Nordea, SEB, Polisen och Försäkringskassan. CS listar följande kombinationer:

  1. Elitkonsulter och mindre drivna kunder
  2. Elitkonsulter och elitkunder
  3. Mindre drivna konsulter och elitkunder
  4. Mindre drivna konsulter och mindre drivna kunder

Varianterna 2 och 3 är nog de som har bäst förutsättning att lyckas även om de n långt ifrån är någon garanti. Men om man skall dra någon direkt erfarenhet från de misslyckade projekten som Accenture gjort skulle jag nämna tre saker:

  • Konsulter bolaget skall vara jämbördigt med kunden, dvs att man som kund skall eftersträvar att ha en i styrkeförhållande likvärdig motpart. Exakt var den balansen ligger är så klart inte helt lätt men Accenture har 280 000 personer anställda, är man ett bolag på 80-90 personer bör man nog fundera en extra gång innan man hyr dem.
  • Tänka igenom vilka kriterier som man vill ha, så man inte låser in sig i ett hörn. Tänker närmast på att det är vanligt med krav på omsättning i upphandlingar, detta för att man menar hos kunden att storleken bör vara en garant för att konsulterna är professionell och kunnig, vilket kombinerat med punkten ovan snabbt kan bli en mardröm.
  • Säkerställa att man har kompetens tillgänglig för kvalitetssäkring och uppföljning. Många företag hamnar i en situation där alla kompetens på området sitter hos konsultbolaget man hyrt in (t.ex Accenture, ATEA) vilket kombinerat med att många bolag idag inte har egen IT personal snabbt blir obalanserad.

Tänka efter före och säkerställa att det finns kompetens att balansera upp konsulterna är något alla bör ha med sig!

Länkar: artikel, artikel, artikel samt artikel.

Lämna en kommentar