8 anledningar att satsa på molnet


Molnet är redan mer utbrett än de flesta inser. Men begreppet är rätt luddigt i kanten och det finns ännu ingen vedertagen definition av begrepp som cloud computing eller molntjänster. Tjänsterna i molnet täcker allt från WordPress och Gmail till Dropbox och Microsoft Azure. Trenden väntas växa och ta över helt under de närmaste åren.

  1. Du får tillgång till systemet oavsett var i världen du befinner dig.
  2. Det enda som krävs är en webbläsare och en internetuppkoppling.
  3. Du behöver inga investeringar i licenser och hårdvara.
  4. Du betalar enbart en fast avgift som anpassas till hur mycket tjänsten används.
  5. Du kan enkelt minska eller öka antalet användare och är inte heller bunden till en specifik systemlösning.
  6. Mindre behov – minskad månadskostnad.
  7. Du får löpande tillgång till nya funktioner.
  8. Slipp kostnader för uppgraderingar.

Men det finns två grundkriterier att alltid förhålla sig till.

  • modellen bygger på att resurser delas på flera användare eller företag,
  • systemet måste vara decentraliserat.

Ökad användning av molnet

En fördel för de företag som använder molntjänster är att de endast betalar för den mängd data som används. Och när fler företag jorden runt delar samma plattform kan miljontals fläktar och kylrum stängas av vilket självklart är en besparing för såväl miljön som de enskilda företagens energi- och IT-kostnader.

Många experter förutspår att inom tre till fem år kommer all IT-hantering att ligga i molnlösningar och alla företag kommer att använda molntjänster oavsett om de är enmansföretag eller börsnoterade jättar. Skillnaden är att mindre företag använder publika moln och större företag sätter upp egna moln.

Strategiplan är A och O

custom_puzzle_words_13987

Molnet är dock ingen spikrak väg till kostnadsreduktion. Ett vanligt misstag är att man hoppar över förarbetet och går direkt till upphandling med en massa krav utan grund med risken att man köper en tjänst som inte går hand i hand med verkligheten. Det krävs alltså en väl genomarbetad strategi för hur företagets IT-stöd ska se ut för att resultatet ska bli bra. Organisationen ska kunna dra nytta av varje enskild del av verksamheten som läggs i molnet.

En av de främsta orsakerna till att fler använder molntjänster är att de spar tid. Grundtanken är att företagen ska kunna koncentrera sin tid på sin kärnverksamhet och inte behöva fundera på IT-frågorna.

Höga krav på säkerheten

De molntjänster som finns idag har blivit mycket enklare att använda samtidigt som de erbjuder allt mer avancerade verktyg. Men om det blir som experterna förutspår och molnanvändningen ska ta över helt finns det några saker som man måste tänka på, i synerhet säkerheten.

Ett exempel som har uppmärksammats är avslöjandena om NSA:s massövervakning som påverkar företagens strategier kring molnet. I en ny rapport från analysföretaget Radar uppger tio procent av företagen att de nu har en återhållsam inställning till amerikanska outsourcing och molnleveranser.

Enligt Hans Werner, vd på Radar, är det framför allt tydligt i större verksamheter som har en särskild koppling till företag som jobbar i känsliga branscher med relativt stor forskning och mycket immateriella tillgångar så som tillverkande industri, handel samt bank och finans.

Lämna en kommentar