Använd elnätet som datornät


Alla som någon gång försökt placera utrustning på flera ställen i lokalen/kontoret/hemmet har både sagt mindre lämpliga ord och upplevt hur håret blivit gråare. Men sedan några år har det börjat komma riktigt bra produkter vilka utnyttjar elnätet att överlagra signaler, helt enkelt utnyttja de redan dragna ledningar som nätverk. Nu är de snabba (betydligt snabbar än Wi-Fi), ”gröna” dvs. har ofta någon typ av el-sparande funktion och enkla att installera.
Det finns ett flertal leverantörer, men här vanligaste är:

Vad man skall tänka på är att man skall köpa av samma leverantör hela tiden, dvs. börjar man med D-link så bär man hålla sig till dem detta för att senare produkter skall kunna användas med tidigare inköpta. Sen har en del produkter två eller tre nätverksuttag, det bör man ha minst en av, så att man inte måste använda hubbar/switchar bara för att till exempel två skrivare skall stå på en gemensam plats.

Länkar: Datormagazin

Lämna en kommentar