ICANN kan ge likabehandling mellan stater


Simon Campanello (IDG) skriver ”Från den 1 oktober vill USA lämna över nyckeln till domännamnssystemet, DNS, till ICANN. Ett principiellt viktigt beslut, menar experterna.” Men varför är det viktigt? Enligt mig är det att ICANN kan ge likabehandling mellan stater.

Transparens och likabehandling på internet

USA har under mer än 20 år varit de som kontrollerat nätets namngivningssystem (DNS). Men man har nu äntligen efter många och långa diskussioner kommit fram till lösningar på alla detaljer som varit uppe till diskussion. Det var 2014 som man från USAs telekomdepartement NTIA meddelade att man var villig att släppa kontrollen, dock med ett antal krav på åtgärder från ICANN. Till exempel får FN eller någon annan överstatlig organisation inte överta ansvaret. Man kan tycka som det är snabba ryck men ICANN bildades redan 1997 med syftet att ta över och man har sedan många år redan skött allting praktiskt kring hanteringen.

USA:s grepp om internet har alltid ifrågasatts av vissa stater i FN. Redan för tio år sedan hölls ett toppmöte i FN:s regi om internet där framtiden diskuterades, World Summit on Information Society.

enligt Staffan Jonson

Framförallt är det Kina och Ryssland som inte uppskattat att USA suttit på kontrollen. Tillsammans med Indien vill de även att ICANN ska hamna under FN för att nationella intressen ska kunna säkerställas. Den andra linjen vill att ICANN ska fokusera styrningen till en teknisk och avpolitiserad hantering.

DNS över jorden

ICANN kan ge likabehandling mellan stater

Jag ställer mig bakom Sverige i det att man anser att ICANN ska kontrollera DNSen och göra det utan nationella intressen. Om man ens kan misstänka att det finns enskilda intressen som styr kommer tron på neutralitet att försvinna oavsett om det är så eller inte. FN är en extremt politisk organisation och behövt vara det, men det inne bär också att om FN tar över kommer misstankar om nationella intressen alltid att dyka upp. FNs styrelsesätt med permanenta länder i säkerhetsrådet är också problematisk.

Bara detta att frågan hamnar under en organisation där USA, Ryssland, Kina och Indien kan lägga nationella intressen på frågan får mig att rysa.

Det mörka molnet

Nu finns det två moln på himlen

Det första är att USA inte släpper allt. Om det finns någon liten rest kvar, kan det undergräva förtroendet rejält.

Det andra är att USA senat måste rösta Ja till förslaget för att det ska gå igenom. Men med tanke på att republikanerna är i övervikt och hittills varit emot, får vi se hur det utvecklar sig under september. Hittills har de inte kunnat stoppa det, så vi hoppas att allting går som planerat. Sen kan man ju hoppas att frågan försvinner i skuggan av presidentvalet och alla turerna kring Trump och Hillary.

Artiklar: här, här.

Not: DNS fungerar så att systemet kopplar ihop domänen (t.ex. itetablering.se) med ett IP-nummer (t.ex. 192.168.1.111) och utan det skulle vi få komma ihåg en förfärligt massa nummer. Det finns ett antal andra inställningar också bland annat hur e-posten ska hitta rätt.