Strategi


Ny president tillträtt dags att se över din digitala strategi!

Dags att se över din digitala strategi nu när en ny president tillträtt och se vad det kan innebära. Vi vet efter 15 år med diskussioner kring terrorism, fildelning, streaming med mera att USA sedan länge haft ett ”aggressiv” förhållningssätt till att kartlägga vad man gör på nätet och vem som pratar med vem och så vidare. De har även stiftat en hel del lagar som ska tillåta USA att komma åt konton/data om man misstänker brott (läs:önskar). USA har också en lagstiftning som uppmuntrar olika säkerhetsgrenar att om de upptäcker information som kan utnyttjas av den inhemska industrin ska man lämna ge dem den. IT företag i USA har mer eller mindre försökt kämpa emot, framförallt genom att flytta servrar till andra delar av världen eller helt enkelt gå till domstol.

Efter det att en ny president tillträtt lönar det sig är dags att se över din digitala strategi för se vad det kan innebära.

Men vad har Donalds Trump med det att göra?

Hans lynniga humör och andra svängningar som gör att ett flertal misstänker honom för att ha en eller flera olika diagnoser. Eller hans åsikter om alla som inte är äldre vita män, är så klart skrämmande. Men det som gör mig riktigt orolig är hans retorik om hur han ska göra Amerika stort igen, jobben han ska skapa, att alla avtal ska omförhandlas. Tolka detta rätt, jag har ingenting emot att USA lyckas och att de har full sysselsättning. Det är indikationen på att alla andra inte spelar någon som helst roll som oroar. En slags ”vi ska få, ni ska ge” mentalitet!

Vad är det då som man måste ta sig en funderar om. Det första är EU:s allmänna dataskyddsförordning (träder i kraft 2018) och att det är dags att se över din digitala strategi för hur förvaring/lagring av information går till idag inom ramen för den egna verksamheten. Kombinera de punkterna med det aktuella politiska läget i USA och planera utifrån det. Som exempel att utnyttja Office 365 är inga problem, men om man lägger hela sin e-post och alla filer på deras Exchange och OneDrive lösningar kan det bli problematisk. Samma sak gäller så klart för GoogleApps.

Dags att se över din digitala strategi:

  • Sätt er in i EU:s allmänna dataskyddsförordning. Om ni inte redan gör det så börja nu, att inte uppfylla den lagen kan straffa sig.
  • Identifiera känslig information och placera den på ett sätt som uppfyller lagkraven i Sverige/EU och placera den så att ni har kontroll på den.
  • Gå igenom era avtal och säkerställ att leverantören oavsett allting annat inte kan lämna ut er data utan ert godkännande.

Noteras ska att en del leverantörer säger att de kryptera information så inte ens de själva kan läsa den. Det kan mycket väl vara så att det stämmer. Men administratörer har under mina år i branschen alltid haft en tendens att kunna komma åt saker i alla lösningar. Så jag rekommenderar att vara skeptisk till alla sådana löften. Om det är så säkert är det ju inga problem att skriva på ett vitesavtal om någon skulle komma åt kontot eller informationen, eller hur!

Sen gäller det att hantera Sociala media med mera efter det.

Länkar: NAFTA.


Digitaliserade företag lämnar resten efter sig

DigitaliseringDigitaliserade företag är idag de mest framgångsrika då de direkt utnyttjar de konkurrensfördelar som digitaliseringen ger. McKinsey Global Institute (MGI) har sammanställt siffror över hur det står till i sin rapport  Digital America: A tale of the haves and have-mores (rapporten). Den visar att endast 1 av 5 företag i USA verkligen utnyttjar de möjligheter som idag finns. Ja, det finns klara skillnader mellan Sverige och USA. Men samtidigt är båda ”early adepters” i IT/digitalisering och har har en utbyggd utbildning inom högteknologiska områden så rapporten speglar sannolikt Svenska förhållanden.

Endast 20% är digitaliserade företag

Alla säger att de investerar och utnyttjar digitaliseringen. Diskussioner om hur man framgångsrikt utnyttjar sociala media och nya tekniska lösningar haglar över oss i en ständig strid ström. Men vi ska vara helt klara på att använda inte är samma sak som att kunna. I ”Lifterens Guide till Galaxen” skriver författaren att om tillräckligt många apor klickar på skrivmaskiner tillräckligt länge kommer de att skriva Shakespeares samlade verk, men det gör dem inte till författare.

Exakt hur man blir framgångsrik i digitaliseringen är svårt att säga, men några saker kan vi nog enas om är hygienfaktorer:

  • Fokus: Mål, strategi och kunskap
  • Gör rätt sak: Utvärdering och trender
  • Gör det du gör bra: Tid och resurser

Att veta vad man ska uppnå och varför är mycket viktigt i allt man gör. Även när det kommer till din digitala satsning. Man måste sätta sig ned och verkligen ta sig en funderar. Skriva ned vad man vill uppnå och sen precisera varför. Därefter måste man följa upp sina aktiviteter så man börjar lära sig vilka forum och texter som ger önskad effekt. Helt enkelt handlar det om att göra rätt saker och helst vara först. Sen räcker det inte att lägga på upp några inlägg utan man måste hela tiden vara aktiv. För att orka det måste man säkerställa att organisationen prioriterar och avsätter den tid och de resurser som krävs.

Mina råd

  • Utbilda er och/eller knyt till er leverantörsoberoende extern kompetens
  • Planera och arbeta in att det digitala i hela företaget
  • Ledningen måste stödja digitaliseringen
  • Använd data, visa genom exempel att digitaliseringen ger positiva effekter

Artiklar: IDG, NyTeknik, .


ICANN kan ge likabehandling mellan stater

Simon Campanello (IDG) skriver ”Från den 1 oktober vill USA lämna över nyckeln till domännamnssystemet, DNS, till ICANN. Ett principiellt viktigt beslut, menar experterna.” Men varför är det viktigt? Enligt mig är det att ICANN kan ge likabehandling mellan stater.

Transparens och likabehandling på internet

USA har under mer än 20 år varit de som kontrollerat nätets namngivningssystem (DNS). Men man har nu äntligen efter många och långa diskussioner kommit fram till lösningar på alla detaljer som varit uppe till diskussion. Det var 2014 som man från USAs telekomdepartement NTIA meddelade att man var villig att släppa kontrollen, dock med ett antal krav på åtgärder från ICANN. Till exempel får FN eller någon annan överstatlig organisation inte överta ansvaret. Man kan tycka som det är snabba ryck men ICANN bildades redan 1997 med syftet att ta över och man har sedan många år redan skött allting praktiskt kring hanteringen.

USA:s grepp om internet har alltid ifrågasatts av vissa stater i FN. Redan för tio år sedan hölls ett toppmöte i FN:s regi om internet där framtiden diskuterades, World Summit on Information Society.

enligt Staffan Jonson

Framförallt är det Kina och Ryssland som inte uppskattat att USA suttit på kontrollen. Tillsammans med Indien vill de även att ICANN ska hamna under FN för att nationella intressen ska kunna säkerställas. Den andra linjen vill att ICANN ska fokusera styrningen till en teknisk och avpolitiserad hantering.

DNS över jorden

ICANN kan ge likabehandling mellan stater

Jag ställer mig bakom Sverige i det att man anser att ICANN ska kontrollera DNSen och göra det utan nationella intressen. Om man ens kan misstänka att det finns enskilda intressen som styr kommer tron på neutralitet att försvinna oavsett om det är så eller inte. FN är en extremt politisk organisation och behövt vara det, men det inne bär också att om FN tar över kommer misstankar om nationella intressen alltid att dyka upp. FNs styrelsesätt med permanenta länder i säkerhetsrådet är också problematisk.

Bara detta att frågan hamnar under en organisation där USA, Ryssland, Kina och Indien kan lägga nationella intressen på frågan får mig att rysa.

Det mörka molnet

Nu finns det två moln på himlen

Det första är att USA inte släpper allt. Om det finns någon liten rest kvar, kan det undergräva förtroendet rejält.

Det andra är att USA senat måste rösta Ja till förslaget för att det ska gå igenom. Men med tanke på att republikanerna är i övervikt och hittills varit emot, får vi se hur det utvecklar sig under september. Hittills har de inte kunnat stoppa det, så vi hoppas att allting går som planerat. Sen kan man ju hoppas att frågan försvinner i skuggan av presidentvalet och alla turerna kring Trump och Hillary.

Artiklar: här, här.

Not: DNS fungerar så att systemet kopplar ihop domänen (t.ex. itetablering.se) med ett IP-nummer (t.ex. 192.168.1.111) och utan det skulle vi få komma ihåg en förfärligt massa nummer. Det finns ett antal andra inställningar också bland annat hur e-posten ska hitta rätt.