Ledning


Digitaliserade företag lämnar resten efter sig

DigitaliseringDigitaliserade företag är idag de mest framgångsrika då de direkt utnyttjar de konkurrensfördelar som digitaliseringen ger. McKinsey Global Institute (MGI) har sammanställt siffror över hur det står till i sin rapport  Digital America: A tale of the haves and have-mores (rapporten). Den visar att endast 1 av 5 företag i USA verkligen utnyttjar de möjligheter som idag finns. Ja, det finns klara skillnader mellan Sverige och USA. Men samtidigt är båda ”early adepters” i IT/digitalisering och har har en utbyggd utbildning inom högteknologiska områden så rapporten speglar sannolikt Svenska förhållanden.

Endast 20% är digitaliserade företag

Alla säger att de investerar och utnyttjar digitaliseringen. Diskussioner om hur man framgångsrikt utnyttjar sociala media och nya tekniska lösningar haglar över oss i en ständig strid ström. Men vi ska vara helt klara på att använda inte är samma sak som att kunna. I ”Lifterens Guide till Galaxen” skriver författaren att om tillräckligt många apor klickar på skrivmaskiner tillräckligt länge kommer de att skriva Shakespeares samlade verk, men det gör dem inte till författare.

Exakt hur man blir framgångsrik i digitaliseringen är svårt att säga, men några saker kan vi nog enas om är hygienfaktorer:

 • Fokus: Mål, strategi och kunskap
 • Gör rätt sak: Utvärdering och trender
 • Gör det du gör bra: Tid och resurser

Att veta vad man ska uppnå och varför är mycket viktigt i allt man gör. Även när det kommer till din digitala satsning. Man måste sätta sig ned och verkligen ta sig en funderar. Skriva ned vad man vill uppnå och sen precisera varför. Därefter måste man följa upp sina aktiviteter så man börjar lära sig vilka forum och texter som ger önskad effekt. Helt enkelt handlar det om att göra rätt saker och helst vara först. Sen räcker det inte att lägga på upp några inlägg utan man måste hela tiden vara aktiv. För att orka det måste man säkerställa att organisationen prioriterar och avsätter den tid och de resurser som krävs.

Mina råd

 • Utbilda er och/eller knyt till er leverantörsoberoende extern kompetens
 • Planera och arbeta in att det digitala i hela företaget
 • Ledningen måste stödja digitaliseringen
 • Använd data, visa genom exempel att digitaliseringen ger positiva effekter

Artiklar: IDG, NyTeknik, .


Tjänstemännens IT-miljö 2012 – ett steg framåt och ett steg bakåt

Rapporten berör hur tjänstemännen känner om de IT-system som de använder och fortfarande är det tre saker som sticker ut:

 1. Dålig förankring.
 2. Oförändrade rutiner.
 3. Kompetensutveckling.

Inte någon direkt överraskning, men att det inte blivit bättre på så många år är överraskande. De här punkterna har varit aktuella så länge som jag varit sysselsatt med IT.

Den bakomliggande faktorn brukar vara ekonomin, men vill ha ett modernt system och spara pengar, tyvärr sparar men i fel led, dvs på utbildning, mindre hårdvara eller oförändrade rutiner. Nu är de moderna system i och för sig relativt skalbara när det kommer till hårdvara, så den kanske håller på att försvinna. Men mer allvarligt är motviljan att förändra sig, sen skall man inte peka mot någon speciell grupp, jag har varit med om ledningar som vill men där personalen satt klackarna i backen och vice vers.

Vad lösningen är kan man alltid diskutera, men personligen tror jag att vi måste:

 • veta våra rutiner (dokumentation)
 • fortlöpande analysera dem ( kontinuitet )
 • vara beredda på att ändra dem (acceptans)

Det skulle göra att man vid ett införskaffande snabbare kan förklara varför (förankringen), genomföra projektet på kortare tid samt ge en mer stabil besparing där man drar full nytta av det system som man införskaffat. Men allra viktigast är att man i företaget satsar på att veta sina processer! Lätt att säga men inte alltid så lätt att göra, som vi kan se i rapporten.

Rapporten: ”Tjänstemännens IT miljö”.