Tjänstemännens IT-miljö 2012 – ett steg framåt och ett steg bakåt


Rapporten berör hur tjänstemännen känner om de IT-system som de använder och fortfarande är det tre saker som sticker ut:

  1. Dålig förankring.
  2. Oförändrade rutiner.
  3. Kompetensutveckling.

Inte någon direkt överraskning, men att det inte blivit bättre på så många år är överraskande. De här punkterna har varit aktuella så länge som jag varit sysselsatt med IT.

Den bakomliggande faktorn brukar vara ekonomin, men vill ha ett modernt system och spara pengar, tyvärr sparar men i fel led, dvs på utbildning, mindre hårdvara eller oförändrade rutiner. Nu är de moderna system i och för sig relativt skalbara när det kommer till hårdvara, så den kanske håller på att försvinna. Men mer allvarligt är motviljan att förändra sig, sen skall man inte peka mot någon speciell grupp, jag har varit med om ledningar som vill men där personalen satt klackarna i backen och vice vers.

Vad lösningen är kan man alltid diskutera, men personligen tror jag att vi måste:

  • veta våra rutiner (dokumentation)
  • fortlöpande analysera dem ( kontinuitet )
  • vara beredda på att ändra dem (acceptans)

Det skulle göra att man vid ett införskaffande snabbare kan förklara varför (förankringen), genomföra projektet på kortare tid samt ge en mer stabil besparing där man drar full nytta av det system som man införskaffat. Men allra viktigast är att man i företaget satsar på att veta sina processer! Lätt att säga men inte alltid så lätt att göra, som vi kan se i rapporten.

Rapporten: ”Tjänstemännens IT miljö”.

Lämna en kommentar