BYOD


BYOD =  Bring your own device

Ligger på allas läppar idag, i hur stor utsträckning skall man få använda sig av egen utrustning?

Frågan är inte helt lätt att lösa när man betänker säkerhet, stabilitet mm till att införa privat utrustning i företagsnäten.

Vad tycker ni?

Lämna en kommentar