Utbildning


Är vi mer effektiva idag?

Mitt svar på frågan är tyvärr, Nej!

I sin ledare skriver Magnus Ascehn;

Att inte ha koll på hur man använder de mest grundläggande affärs- och administrationsverktygen kostar, enligt en undersökning gjord av Servicenow, amerikanska bolag 575 miljarder dollar per år. Enligt samma undersökning lägger millenials, arbetsplatsens yngre förmågor, 43 procent av sin tid på administrativt arbete vilket är betydligt mer än 40- och 50-talisterna. Problemet ser åtminstone enligt denna undersökning alltså ut att öka.

Vad de exakta siffrorna för Sverige är har jag i skrivande stund ingen aning om, men med lite empirisk erfarenhet tror jag inte vi är bättre i Sverige än någon annanstans. Det vi har lyckats leva på är den stora satsning som skedde under 80 och 90 talet med hem-PC och utbyggnad av internet. Tyvärr har den utvecklingen stannat av de senaste 10 åren och resten av världen börjar komma i kapp.

I en annan undersökning indikeras att svenska företag ligger först på 18-19 plats i Europa att effektivt utnyttja sina olika systemlösningar, detta om man överhuvudet investerat i ett system. Vi investerar alltså fortfarande stora delar i hårdvara men ”glömmer” mjukvaran. Vi köper helt enkelt förgyllda skrivmaskiner! Se är det så klart att skillnaderna mellan enskilda företag är enorm och vi har företag som är bland det bästa i världen och de som inte är det, men det är medelnivån vi måste höja,

Hur gör vi det?

Den är så klart inte helt enkel att besvara och det indikerar också på att det måste bli en del ”blod och tårar” för att komma framåt i frågan. Jag skulle vilja peka på tre saker:

  • Veta vilken information Ditt företag behöver (informationsflöde)
  • Få informationen vid rätt tillfälle
  • Minimerat arbetat för att få behövd information vid rätt tillfälle

Som jag indikerade ovan så är detta inte så lätt som man tror, men för de företag som lyckas finns en den berömda skatten vid regnbågens ände.

Artikel: här.


Tjänstemännens IT-miljö 2012 – ett steg framåt och ett steg bakåt

Rapporten berör hur tjänstemännen känner om de IT-system som de använder och fortfarande är det tre saker som sticker ut:

  1. Dålig förankring.
  2. Oförändrade rutiner.
  3. Kompetensutveckling.

Inte någon direkt överraskning, men att det inte blivit bättre på så många år är överraskande. De här punkterna har varit aktuella så länge som jag varit sysselsatt med IT.

Den bakomliggande faktorn brukar vara ekonomin, men vill ha ett modernt system och spara pengar, tyvärr sparar men i fel led, dvs på utbildning, mindre hårdvara eller oförändrade rutiner. Nu är de moderna system i och för sig relativt skalbara när det kommer till hårdvara, så den kanske håller på att försvinna. Men mer allvarligt är motviljan att förändra sig, sen skall man inte peka mot någon speciell grupp, jag har varit med om ledningar som vill men där personalen satt klackarna i backen och vice vers.

Vad lösningen är kan man alltid diskutera, men personligen tror jag att vi måste:

  • veta våra rutiner (dokumentation)
  • fortlöpande analysera dem ( kontinuitet )
  • vara beredda på att ändra dem (acceptans)

Det skulle göra att man vid ett införskaffande snabbare kan förklara varför (förankringen), genomföra projektet på kortare tid samt ge en mer stabil besparing där man drar full nytta av det system som man införskaffat. Men allra viktigast är att man i företaget satsar på att veta sina processer! Lätt att säga men inte alltid så lätt att göra, som vi kan se i rapporten.

Rapporten: ”Tjänstemännens IT miljö”.