?aaS eller molnets beståndsdelar.


Kort sammanfattning av de olika ”aaS” tjänster.

De grundläggande tjänsterna är

 1. SaaS: ”software as a service”
  Program/System med tillhörande data
 2. IaaS: ”infrastructure as a service”
  Databaser, hemsidor, utvecklingsverktyg.
 3. PaaS: ”platform as a service”
  Hårdvara inkl servrar, virtuella servrar. lastbalansering, backup, filhantering.
 4. NaaS: ”network as a service” (tillagd 2012 av ITU)
  VPN, bandbred efter behov.
 5. CaaS: ”communication as a service” (tillagd 2012 av ITU)

Andra tjänster som man pratar om ingår i de ovan eller numera ses som egna bland annat är ”desktop as a service”, ”backend as a service”, ”information technology management as a service”, ”strategy as a service”, ”collaboration as a service”, ”business process as a service”, ”database as a service”. Tjänster som ibland anges som ”anything as a service” (EaaS eller XaaS).

Varför molnlösningar och vad passar till vem?

I korthet ger lösningarna flexibilitet, kostnadskontroll och skalbarhet det finns ett flertal andra punkter men låt mig återkomma till det vid ett senare tillfälle. Detta ger att småföretag kan skaffa relativt komplicerade system till en lägre kostnad på grund av licenshanteringen men får ingen större nytta av NaaS och CaaS tjänsterna medan det omvända gäller för stora företag. Dvs små företag skall först titta på punkterna 1 till 3 och stora företag punkterna 4 till 6 för att snabbt kunna dra nytta av molntjänsterna.

Lämna en kommentar