Alla bör göra en IT-plan!


itplanFrågan om en IT-plan är egentligen mer av en beteende fråga än en IT fråga. Alla som har fokuserat på ett område t.e sälj, marknadsföring, produktutveckling, start av ett företag har så småningom insett att man måste planera vad man gör för att uppnå maximal utnyttjande av tillgängliga resursers. Samma sak gäller IT!

Tid och resurser är ofta i begränsade i alla organisationer och ofta faller man i fällan att det är lättare att bara fixa vad som måste fixas och sen gå vidare med arbetet med att hjälpa kunderna, hitta finansiärer eller nya kunder istället för att planera för framtiden.

Men att ha en IT-plan för att förbättra din organisations IT (det eller ibland IKT, för information och kommunikationsteknik) kan hjälpa dig att fixa det som måste fixas innan det blir ett problem vilket ger bättre leveranser, stabilare ekonomi och därmed bättre förutsättningar för det som ni levererar.

Informationsteknologi är bara ett verktyg som hjälper dig att göra det som ni gör ännu bättre och räkna ut hur man använder det bättre behöver inte vara överväldigande eller förvirrande. Investerad tid nu spara tid, möda och pengar på lång sikt.

Inlägg: efter